Welkom bij Noodasiel Lommel!

Website created by Karen Maes, aka Veniqoh

Contact webmaster: info@veniqoh.be


Tags for Google search:

noodasiel,lommel,asiel,dieren,dierenasiel,unco,jerry,unco jerry,katten,kittens,honden,hond,kat,poes,pup,puppy,stafford,leonberger,husky

trooper.be zooplus.nl

Het prille begin.

Een tiental jaren geleden kreeg Maria Lepoutre, voorzitster van dierenasiel Unco-Jerry vzw, via de organisatie A.P.M.A. documentatie te lezen van proeven op dieren. Daar werd ze doodziek van. Ze besloot op slag zelf iets te ondernemen. In eerste instantie richtte ze een eigen werkgroep op: A.P.M.A.-Kempen.
Ze zocht vrijwilligers en samen verkochten ze stickers, wenskaarten en allerhande. Er werd een dierenhappening georganiseeerd. A.P.M.A.-Kempen begon onderhandelingen met gemeentes om mee te werken aan de sterilisatie van wilde katten. In Roemenië spande de vzw zich in voor het bouwen van een loods voor zwerfhonden.
Maria volgde samen met haar dochter en schoonzoon twee jaar avondschool in Hasselt en behaalde met succes het getuigschrift Uitbater dierenpension.

Een tweede vzw.

De organisatie kende zoveel succes - meer en meer dieren moesten opgevangen kunnen worden - dat er zich een nijpend probleem voordeed: plaatsgebrek! En dus stampte Maria een opvangcentrum uit de grond. Dit vergde omwille van juridische en technische aspecten het oprichten van een nieuwe vzw: Unco-Jerry.

Unco Jerry vzw

Het opvangcentrum was gevestigd in de boerderij van Maria's echtgenoot Harry. Toen de huurders op een dag verhuisden, stelde hij Maria voor om hier een nieuwe (tijdelijke) thuis voor dieren in te richten. Een fantastisch aanbod, dat direct in praktijk werd omgezet!

Verhuis naar Noord-Limburg

Helaas kon het asiel omwille van stedenbouwkundige redenen niet langer in de boerderij ondergebracht worden, waardoor naar een andere opvanglocatie werd gezocht.
Vzw Unco Jerry schreef zich in 2008 in als kandidaat voor de concessie om een nieuw dierenasiel te Lommel te beheren en werd geselecteerd als concessiehouder. Echter, het nieuwe dierenasiel moest door Stad Lommel nog gebouwd worden.

Intussen schreef die vzw zich in voor de concessie 'opvang van ronddolende honden en katten' voor de gemeenten in Noord-Limburg.
Op 16 december 2009 werd vzw Unco Jerry door de Provincie Limburg als de meest geschikte kandidaat aangeduid.

In de loop van januari 2010 sloten 7 gemeenten in de regio Noord-Limburg zich aan bij het noodasiel dat op de stedelijke werf werd ingericht. De locatie werd in een recordtempo omgetoverd tot een volwaardig dierenasiel met aangename dierenverblijven voor de asielkatten en -honden.
Met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers ging vzw Unco Jerry in januari 2010 met het noodasiel Noord-Limburg te Lommel van start.

Unco-Jerry: vanwaar die naam?

Unco-Jerry was de eerst bewust gekozen hond van voorzitster Maria, een Airedale Terriër. Ze koos zijn naam voor het opvangcentrum als eerbetoon aan hem - haar allerbeste vriend van wie ze zoveel liefde krijgt. Het logo is zijn beeltenis. Het is Jerry die naar de hemel kijkt, hopende op hulp voor zijn vrienden.

Hond Unco-Jerry is intussen overleden...

Moeilijkheden.

Voor voorzitster Maria en ondervoorzitter Harry was het heel moeilijk om tegelijkertijd 2 asielen (Unco Jerry Westerlo & Unco Jerry Lommel) goed draaiende te houden. Ze zochten naar de beste oplossing voor de dieren, want daar draait het tenslotte allemaal om.
Na lang beraad hadden ze besloten om de VZW van Lommel over te geven aan medewerkers/vrijwilligers van Unco Jerry Lommel zelf.

Noodasiel Lommel.

Met een nieuw bestuur van 6 hoofden (waaronder deze van Harry, omdat hij reeds zijn hart en ziel in de VZW heeft gestoken), wordt de nieuwe VZW voorgesteld onder naam van NOODASIEL LOMMEL. Deze is van start gegaan in september 2011.

Beginselverklaring van een goed asielbeleid.

Samen met de officiële asielen van Sint-Truiden, Genk en Kinrooi wordt het provinciaal asielbeleid, dat opgebouwd is in 16 artikels, strak opgevolgd.
Bekijk deze PDF file in volgende pagina.

Intrede in het nieuwe gebouw te Maatheide.

Op 29/01/2017 vond onze grote verhuis plaats naar het nieuwe gebouw te Maatheide 74H. Eindelijk konden we weg uit de oude gemeentewerf, die op het einde van een woonwijk gelegen was.
De nieuwbouw zal voldoende opvangplaats bieden aan ronddolende en afgestane dieren van de aangesloten gemeenten van het opvangplan van de Provincie Limburg.